MI VISHON PA DOMEINBEHEER

Komo direktor di Domeinbeheer mi tin un karga enorme pa mira Kòrsou su desaroyo urbano krese di un manera strukturá i duradero. Domeinbeheer sigur tin un ròl importante den esaki.

Den mi vishon Domeinbeheer lo desaroyá su mes den un organisashon kaminda teknologia i inovashon tin un ròl klave. Kaminda teknologia di GIS (“Geographic Information System”) lo ta e plataforma i e instrumento stratégiko pa komuniká ku servisionan di gobièrnu i speshalmente ku e sektor Infrastruktural i Urbano. A base di un plan maestro, Domeinbeheer lo kombertí su mes den un organisashon lider riba e tereno di GEO ICT.

Den mi vishon Domeinbeheer lo kombertí den un servisio kaminda ta stimulá i kompilá konosementu i krea di e forma aki un servisio basá riba konosementu. Kaminda lo krea un kultura kaminda ta kompartí konosementu (“share the knowledge”) i lo sigui profeshonalisá i eduká empleadonan i traha riba nan abilidat i kapasidat; un kultura di “self empowerment”.

Den mi vishon Domeinbeheer ta sigui traha pa kumpli ku palabrashon, i sigui lucha pa transparensha i integridat ta na promé lugá. Un servisio ku ta efektivo i ta dirigí riba resultado. Un servisio kaminda tur e prosesonan di trabou ta outomatisá i manehabel.

Den mi vishon Domeinbeheer ta un organisashon ku tin un rol inisiadó i guiadó den desaroyo urbano. Un servisio ku ta disponé di un tim ku kapasidatnan sobresaliente pa por manehá prosesonan i proyektonan multidisiplinario, ku tin koperashon estrecho ku demas servisionan den e sektor Infrastruktural i Urbano, i ku ta sirbi komo un plataforma di kontakto ku sektor privá. Konhuntamente ku demas servisionan di Gobièrnu lo traha huntu ku Universidatnan nashonal i ekspertonan i arkitektonan lokal riba plannan (maestro) i diseñonan duradero. Den mi vishon Domeinbeheer lo pone enfoke riba desaroyo duradero i balansa di áreanan nobo, pero na mes momentu duna aporte pa fortifiká barionan eksistente i stimulá nos ekonomia lokal.

Mi ta konvensí ku si Domeinbeheer traha den e añanan benidero riba e pilarnan ya menshoná, e lo tin un rol di inisiadó i guiadó den desaroyo urbano i lo duna un aporte grandi riba maneho di desaroyo urbano di pais Kòrsou, kreando un impakto positivo riba nos ekonomia komo katalisadó.

“Domeinbeheer un servisio servisial i profeshonal ku ta desaroyá terenonan di Gobièrnu pa nos komunidat i repartí i manehá esakinan na un manera hustu.”

Jairo Martis,
Direktor di Domeinbeheer

_MG_1483